Profibook Creator 2

Professional software for photobooks creation

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:edycja_albumu

Edycja albumu

Na tej stronie opisano podstawowe czynności edycyjne wykonywane w albumie, takie jak skalowanie, przesuwanie i obracanie obiektów, dodanie zdjęcia i kadrowanie zdjęć, stosowanie zdjęć jako tło strony, dodanie klipartu lub kalendarium czy podstawowa edycja tła. Ponadto umieszczono tu informacje dotyczące siatki obiektów i marginesów bezpieczeństwa.

Opis pozostałych czynności należy szukać na innych stronach niniejszego dokumentu.


Edycja obiektów

Skalowanie obiektu

Skalowanie zaznaczonego obiektu (zmiana rozmiaru) wykonuje się myszką za pomocą uchwytu narożnikowego (z zachowaniem proporcji obiektu) lub uchwytu bocznego . Przy wciśniętym klawiszu Ctrl skalowanie odbywa się względem środka obiektu.

Przesuwanie obiektu

Przesuwanie obiektu wykonuje się chwytając myszką obiekt za dowolny obszar. Z wciśniętym klawiszem Ctrl - przesuwanie odbywa się tylko w pionie lub poziomie. Jeśli siatka obiektów jest włączona (patrz Siatka) to obiekt automatycznie przykleja się do jej linii.

Obracanie obiektu

Obracanie obiektu wykonuje się myszką za pomocą uchwytu obrotu . Przy wciśniętym klawiszu Ctrl obrót wykonuje się co 15 stopni.

Szczegółowa edycja obiektu

Szczegółowa edycja obiektu odbywa się w oknie dialogowym właściwym dla danego typu obiektu. Okno to otwiera się po podwójnym kliknięciu obiektu lub po jego zaznaczeniu i kliknięciu ikony Edytuj obiekt.


Dodanie zdjęcia

Aby dodać zdjęcie do albumu należy przeciągnąć zdjęcie z zakładki Pliki lub kliknąć ikonę Dodaj zdjęcie. Przeciągnięcie pliku na kontener zdjęcia powoduje wstawienie zdjęcia w ten kontener. Przeciągnięcie zdjęcia na pusty obszar powoduje dodanie nowego kontenera ze zdjęciem.


Kadrowanie zdjęcia

Kadrowanie zdjęcia wykonuje się przy wciśniętym klawiszu Alt przesuwając zawartość kontenera myszką lub powiękaszając/pomniejszając zawartość kontenera kółkiem myszki. Dokładniejsze kadrowanie można wykonać w oknie Edycja zdjęcia.


Zamiana zdjęć

Można zamienić zdjęcia pomiędzy dwoma kontenerami. W celu zamiany należy uchwycić zdjęcia za ikonę znajdującą się w narożniku zaznaczonego zdjęcia a następnie przeciągnąć i upuścić je do innego kontenera. Jeśli kontener docelowy znajduje się na innej rozkładówce to zdjęcie należy przeciągnąć najpierw na miniaturę tej rozkładówki a następnie (po zmianie rozkładówki) upuścić na właściwy kontener.

Dodanie zdjęcia jako tło strony

Aby dodać zdjęcie jako tło strony należy przeciągnąć zdjęcie z zakładki Pliki na miniaturę tła która wyświetli się podczas przeciąganiu zdjęcia. Jeśli rozkładówka albumu jest zbudowana z dwóch stron to można ustawić tło oddzielnie dla lewej lub prawej strony rozkładówki.


Dodanie klipartu lub kalendarium

Aby dodać klipart lub kalendarium należy przeciągnąć odpowiednią miniaturę z zakładki odpowiednio Kliparty lub Kalendarze na obszar roboczy. Domyślne kalendarium jest wygenerowane wg aktualnej daty. Aby zmienić datę kalendarium należy z menu kontekstowego wybrać pozycję Data kalendarza.


Edycja tła

Edycję tła wykonuje się po podwójnym kliknięciu pustego obszaru strony lub kliknięciu ikony Edytuj tło. Powoduje to otwarcie okna Edycja tła.

Gotowe tło można zastosować do innych stron wybierając z menu kontekstowego strony opcję Zastosuj tło do obu stron rozkładówki lub Zastosuj tło do wszystkich stron w albumie.


Siatka

Siatka obiektów służy do wyrównania pozycji i rozmiarów różnych obiektów. Przy włączonej siatce obiekty można przesuwać niezależnie od niej przez wciśnięcie Shift.

Parametry siatki ustawia się w zakładce Opcje (prawy panel zakładek).


Marginesy bezpieczeństwa

Marginesy bezpieczeństwa ostrzegają przed umieszczeniem dowolnego obiektu zbyt blisko krawędzi strony. Sposób wyświetlania marginesów określa się na zakładce Opcje w pozycji Margines.

pl/edycja_albumu.txt · ostatnio zmienione: 2015/03/24 14:44 (edycja zewnętrzna)

Narzędzia strony