Profibook Creator 2

Professional software for photobooks creation

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:edycja_kalendarza

Edycja kalendarza

Edycję kalendarium wykonuje się w oknie Edycja kalendarza. Okno to otwiera się po podwójnym kliknięciu kalendarium na obszarze roboczym lub po jego zaznaczeniu i kliknięciu ikony Edytuj obiekt. Można też edytować dane kalendarium znajdującego się na zakładce Kalendarze przez wybranie z jego menu kontekstowego opcji Edycja kalendarza.

Kalendarium może oprócz podstawowych danych (nazwy i numery dni, nazwy miesiąca, rok) może także wyświetlać takie dane jak imieniny czy nazwy świąt - nawet świąt ruchomych (Wielkanoc). Kalendarium może być generowane dla dowolnego roku z zakresu 1753÷9999.

Kalendarium może być miesięczne lub tygodniowe.


Wybór daty

W lewym górnym rogu okna znajduje się formatka wyboru daty kalendarza. Po zmianie daty kalendarium wyświetla miesiąc lub rok zawierający wybraną datę.


Drzewko sekcji

Struktura danych kalendarza. Po wybraniu określonej sekcji w tabelce właściwości zostaną wyświetlone szczegółowe dane tej sekcji a na podglądzie zostanie zaznaczony odpowiadający jej obszar.


Tabelka właściwości

Tabelka ze szczegółowymi parametrami sekcji zaznaczonej w drzewku sekcji. Umożliwia zmianę dowolnych parametrów a przez to edycję wybranego elementu kalendarza.


Aktualny podgląd

Podgląd kalendarium wg aktualnych parametrów. Linią przerywaną zaznaczona jest aktualnie wybrana sekcja. Dodatkowo klikając na wybranym obszarze można przejść do odpowiadającej mu sekcji w drzewku i wyświetlenie jej parametrów w tabelce.

pl/edycja_kalendarza.txt · ostatnio zmienione: 2015/03/24 14:44 (edycja zewnętrzna)

Narzędzia strony