Profibook Creator 2

Professional software for photobooks creation

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:miniatury_stron

Pasek miniatur stron

Pasek miniatur stron wyświetla miniatury wszystkich stron w albumie. Aktualnie wybrana strona jest zaznaczona dodatkową ramką.

Pasek może znajdować się ponad obszarem roboczym lub po jego lewej stronie. Aby zmienić położenie paska należy kliknąć na nim PKM i wybrać właściwą opcję.

Rozmiar paska można zmieniać poprzez uchwycenie i przeciągnięcie myszką jego krawędzi. Podwójne kliknięcie na tej krawędzi powoduje ukrycie lub przywrócenie paska.


Zmiana kolejności stron

Aby zmienić kolejność stron należy chwycić myszką miniaturę strony i przeciągnąć ją na inne miejsce. Nie można przeciągać okładki i połówkowych rozkładówek.


Dodanie i usunięcie strony

Z menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu PKM na miniaturze strony.

pl/miniatury_stron.txt · ostatnio zmienione: 2015/03/24 14:44 (edycja zewnętrzna)

Narzędzia strony