Profibook Creator 2

Professional software for photobooks creation

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:panel_zakladek

Panel zakładek

Panel zakładek znajduje się po prawej stronie okna głównego. Znajdują się na nim zakładki na których umieszczone są struktury katalogów oraz znajdujące się w wybranym katalogu pliki w postaci miniatur. Przeciągniecie wybranej miniatury na obszar roboczy powoduje wykonanie odpowiedniej operacji.

Wyjątek stanowi zakładka Opcje na której znajdują się parametry konfiguracyjne.


Zakładki

Pliki

Pliki obrazów znajdujących się na dysku komputera. Pliki te można dodawać do strony lub ustawić jako tło strony poprzez upuszczenie pliku na miniaturze tła strony która pojawia się na górze obszaru roboczego podczas przeciągania pliku.

Motywy

Motywy (tła) stron. Motywem może być kolor (jednolity lub gradient) lub grafika. Aby wybrać motyw należy przeciągnąć go myszką i upuścić na miniaturę tła strony która pojawia się na górze obszaru roboczego podczas przeciągania.

Ramki

Ramki zdjęć dzielą się na standardowe w kształcie prostokąta lub owalu oraz na graficzne. Tła standardowe można edytować poprzez kliknięcie zdjęcia PKM i wybranie z menu kontekstowego pozycji Ramka zdjęcia.

Maski

Maski do nakładania na zdjęcia

Efekty

Specjalne efekty jakie można nakładać na zdjęcia (cieniowanie, refleksy świetlne i inne). Na tej zakładce znajdują się także cienie jakie można przypisywać dowolnym obiektom osadzonym w albumie. Cienie obiektów można edytować poprzez kliknięcie zdjęcia PKM i wybranie z menu kontekstowego pozycji Cień obiektu.

Kliparty

Gotowe rysunki do osadzenia w albumie.

Kalendarze

Gotowe kalendaria do umieszczania w albumie. Kalendarium osadzone w albumie można dowolnie edytować w oknie Edycja kalendarza dostępnym po podwójnym kliknięciu kalendarium. Można też edytować kalendarium bezpośrednio w panelu zakładek za pomocą opcji Edycja kalendarza dostępnej w menu kontekstowym.

Układy stron

Gotowe układy stron do zastosowania na aktualnej stronie.

Opcje

Parametry siatki obiektów, marginesów bezpieczeństwa (informujących o umieszczeniu obiektu zbyt blisko krawędzi strony) oraz domyślnego sposobu kadrowania zdjęcia upuszczonego na obszar roboczy.

Na dole zakładki znajduje się przycisk do ręcznego otwarcia okno kalibracji monitora.


Przyciski

Na dole niektórych zakładek mogą się znajdować następujące ikony:

Otwórz z dysku
Umożliwia dodanie nowego elementu z dysku lokalnego komputera.

Dodaj aktualny
Umożliwia dodatnie nowego elementu wg aktualnego obiektu.

Aktualizuj wybrany
Umożliwia aktualizację zaznaczonego elementu wg aktualnego obiektu.

Usuń wybrany
Umożliwia usunięcie zaznaczonego elementu.

Pobierz z Internetu
Umożliwia dodanie nowego elementu ze strony internetowej usługodawcy.

pl/panel_zakladek.txt · ostatnio zmienione: 2015/03/24 14:44 (edycja zewnętrzna)

Narzędzia strony