Profibook Creator 2

Professional software for photobooks creation

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:pasek_ikon

Pasek ikon

Nowy album
Tworzenie nowego albumu za pomocą Kreatora albumu.

Otwórz album
Otwieranie istniejącego albumu. Strzałka przy ikonie rozwija listę ostatnio otwieranych albumów.

Cofnij
Cofnij ostatnio wykonaną czynność.

Pełny podgląd
Podgląd strony w pełnej rozdzielczości.

Dodaj zdjęcie
Dodanie zdjęcia na aktualną rozkładówkę. Alternatywnie można przeciągnąć myszką zdjęcie z zakładki Pliki.

Dodaj tekst
Wstawienie obiektu tekstowego na aktualną rozkładówkę.

Edytuj tło
Edycja tła strony w oknie Edycja tła. Alternatywnie można przejść do edycji tła poprzez podwójne kliknięcie pustego obszaru strony.

Edytuj obiekt
Edycja aktualnie zaznaczonego obiektu. Alternatywnie można przejść do edycji obiektu poprzez jego podwójne kliknięcie.

Usuń obiekt
Usunięcie aktualnie zaznaczonego obiektu.

Przesuń na wierzch
Przesuń wybrany obiekt ponad inne obiekty na stronie.

Przesuń na spód
Przesuń wybrany obiekt poniżej innych obiektów na stronie.

Wyślij album
Przygotowanie plików eksportu i wysłanie ich do usługodawcy. Dokładny opis na stronie Wysyłanie zamówienia

Informacja o programie
Podstawowe informacje o programie i o producencie.

Pomoc
Pomoc dla programu.

pl/pasek_ikon.txt · ostatnio zmienione: 2015/03/24 14:44 (edycja zewnętrzna)

Narzędzia strony